artlletres, ciencia, economia, general, historia - Novembre de 2017

Novembre de 2017

artlletres, ciencia, economia, general, historia Calendari
Dimarts, 7 de Novembre
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: Britten, Barcelona i la Guerra Civil
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Joventuts Musicals de Sabadell presenten la segona Did&agrave;ctica Musical del curs 2017-2018. <b>Britten, Barcelona i la Guerra Civil</b>,&nbsp;a&nbsp;c&agrave;rrec d&#39;Elio Ronco, m&uacute;sic. Organitza&nbsp;Joventuts Musicals de Sabadell conjuntament amb la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach.</div>
Dijous, 9 de Novembre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: Exposició. Un salt al Ripoll. Noves propostes d&#039;accés
Descripció: Fins al 9 de novembre podreu visitar l&#39;exposici&oacute;&nbsp;<strong>Un salt al Ripoll. Noves propostes d&#39;acc&eacute;s.&nbsp;Reflexions i propostes des de l&rsquo;ETSAV</strong>

&nbsp;
Dimarts, 14 de Novembre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: L&#039;impacte de la Revolució Russa a Catalunya
Descripció: El proper dimarts 14 de novembre el Sr. Josep Puigsech Farr&agrave;s, doctor en Hist&ograve;ria i professor d&#39;Hist&ograve;ria Contempor&agrave;nia de la UAB ens oferir&agrave; la confer&egrave;ncia&nbsp; titulada <strong>L&#39;impacte de la Revoluci&oacute; Russa a la Catalunya de 1917-1939.</strong>

&nbsp;

&nbsp;
Dimarts, 28 de Novembre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: El futur de la mobilitat
Descripció: <div style='text-align: justify;'><span style='color:#000000;'>El proper dimarts 28 de novembre el Sr. Jaume Barcel&oacute;,&nbsp;professor em&egrave;rit de la Universitat Polit&egrave;cnica de Catalunya ens oferir&agrave; la confer&egrave;ncia titulada <strong>El futur de la mobilitat: accessibilitat i sostenibilitat.&nbsp;</strong></span></div>
<span style='color:#000000;'>&nbsp;</span>

&nbsp;
Dimecres, 29 de Novembre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: El Vallès: festa, cultura popular i patrimoni cultural immaterial
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Des de 18 d&#39;octubre i fins el 29 de novembre, tots els dimecres de 19 a 21h&nbsp;la Fundaci&oacute; i Centres d&#39;Estudi del Vall&egrave;s organitzen el curset&nbsp;<strong>El&nbsp;Vall&egrave;s: festa, cultura popular i patrimoni cultural immaterial.&nbsp;</strong></div>

Gràcies a PHP iCalendar