artlletres, ciencia, economia, general, historia - Octubre de 2017

Octubre de 2017

artlletres, ciencia, economia, general, historia Calendari
Divendres, 6 de Octubre
Hora: 20:00 - 21:00
Lloc: Seu de la Fundació Bosch i Cardellach
Resum: Exposició "El vers dibuixat"
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Ja s&#39;ha inaugurat&nbsp;<em style='font-weight: bold;'>El vers dibuixat. Exposici&oacute; de les il&middot;lustracions dels Quaderns de Vers&agrave;lia, 2010-2016</em>. &Eacute;s una mostra preparada pel col&middot;lectiu po&egrave;tic Papers de Vers&agrave;lia, juntament amb la Fundaci&oacute;. Es podr&agrave; visitar fins el mes d&#39;octubre i l&#39;horari ser&agrave; de dilluns a dijous de 17 a 20h i divendres d&#39;11 a 13h. Al juliol nom&eacute;s en horari de mat&iacute; i a l&#39;agost romandr&agrave; tancada.&nbsp;

&nbsp;</div>
Dilluns, 23 de Octubre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: La divulgació científica, una assignatura pendent?
Descripció: El proper dilluns 23 a les 7 tindr&agrave; lloc la taula rodona titulada&nbsp;La divulgaci&oacute; cient&iacute;fica, una assignatura pendent?&nbsp;
Dimarts, 24 de Octubre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Al local de la Unió Excursionista de Sabadell al carrer Salut, 14
Resum: Cafès Científics a Sabadell 2017
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Setena xerrada de la cinquena&nbsp;edici&oacute; dels &lsquo;Caf&egrave;s Cient&iacute;fics. Sabadell,&nbsp;2017&rsquo;. El proper dimarts 24 d&#39;octubre, a les 7 de la tarda, al Bar de la Uni&oacute; Excursionista de Sabadell (c/ de la Salut, 14-16), es parlar&agrave; de <b>Els sat&egrave;l&middot;lits naturals. </b>A c&agrave;rrec d&#39; Alistair Ian Spearing, traductor cient&iacute;fic i astr&ograve;nom amateur. Organitza Agrupaci&oacute; Astron&ograve;mica.</div>
Dijous, 26 de Octubre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: Reforçar els FGC de Barcelona a Terrassa i Sabadell
Descripció: El proper dijous 26, el Sr. Manel Larrosa, arquitecte, ens oferir&agrave; la confer&egrave;ncia titulada &quot;2017: refor&ccedil;ar els FGC de Barcelona a Terrassa i Sabadell. Un segle despr&eacute;s de l&rsquo;arribada del ferrocarril el&egrave;ctric al Vall&egrave;s (1917).&quot;&nbsp;&nbsp;
Dilluns, 30 de Octubre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: Sabadell, 1936: economia, societat i política
Descripció: El dilluns 30 d&#39;octubre tindr&agrave; lloc la presentaci&oacute; del llibre Sabadell, 1936: economia, societat i pol&iacute;tica, de l&#39;historiador Esteve Deu.&nbsp; Amb les intervencions de l&#39;autor de la publicaci&oacute;, Esteve Deu, de l&#39;autor del pr&ograve;leg, Josep Ma Benaul i de Josep Llu&iacute;s Martin, en representaci&oacute; del Memorial Democr&agrave;tic.

Gràcies a PHP iCalendar