artlletres, ciencia, economia, general, historia - 3 de Juliol - 9 de Juliol

3 de Juliol - 9 de Juliol

artlletres, ciencia, economia, general, historia Calendari
Dijous, 6 de Juliol
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Fundació Bosch i Cardellach
Resum: 1a sessió cicle La ciència vista en pantalla. Sisena edició.
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper dijous&nbsp;6&nbsp;de juliol tindr&agrave; lloc la 1a sessi&oacute; de la sisena edici&oacute; del&nbsp;cicle <em>La ci&egrave;ncia vista en pantalla</em>. &quot;<strong>Quan no est&agrave;vem sols&quot;.</strong>&nbsp;<strong>&nbsp;</strong>Projecci&oacute; de la pel&middot;l&iacute;cula <em><strong>A la recerca del foc</strong></em>, i tert&uacute;lia posterior a la terrassa. Introducci&oacute;, debat i tert&uacute;lia a c&agrave;rrec de Salvador Moy&agrave;, paleont&ograve;leg de l&rsquo;Institut Catal&agrave; de Paleontologia Miquel Crusafont. Organitza la Secci&oacute; de Ci&egrave;ncia i Tecnologia.

&nbsp;</div>

Gràcies a PHP iCalendar