artlletres, ciencia, economia, general, historia - Juliol de 2017

Juliol de 2017

artlletres, ciencia, economia, general, historia Calendari
Dijous, 6 de Juliol
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Fundació Bosch i Cardellach
Resum: 1a sessió cicle La ciència vista en pantalla. Sisena edició.
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper dijous&nbsp;6&nbsp;de juliol tindr&agrave; lloc la 1a sessi&oacute; de la sisena edici&oacute; del&nbsp;cicle <em>La ci&egrave;ncia vista en pantalla</em>. &quot;<strong>Quan no est&agrave;vem sols&quot;.</strong>&nbsp;<strong>&nbsp;</strong>Projecci&oacute; de la pel&middot;l&iacute;cula <em><strong>A la recerca del foc</strong></em>, i tert&uacute;lia posterior a la terrassa. Introducci&oacute;, debat i tert&uacute;lia a c&agrave;rrec de Salvador Moy&agrave;, paleont&ograve;leg de l&rsquo;Institut Catal&agrave; de Paleontologia Miquel Crusafont. Organitza la Secci&oacute; de Ci&egrave;ncia i Tecnologia.

&nbsp;</div>
Dijous, 13 de Juliol
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Fundació Bosch i Cardellach
Resum: 2a sessió cicle La ciència vista en pantalla. Sisena edició.
Descripció: <div style='text-align: justify;'><span style='color:#000000;'>El proper dijous 13&nbsp;de juliol tindr&agrave; lloc la 2a sessi&oacute; de la sisena edici&oacute; del&nbsp;cicle <em>La ci&egrave;ncia vista en pantalla</em>. &quot;Criptografia<strong>&quot;.</strong>&nbsp;<strong>&nbsp;</strong>Projecci&oacute; de la pel&middot;l&iacute;cula <em><strong>The imitation game (Descifrando enigma)&nbsp;</strong></em>, i tert&uacute;lia posterior a la terrassa. Introducci&oacute;, debat i tert&uacute;lia a c&agrave;rrec de de Juan Jes&uacute;s Donaire, professor del Departament de Matem&agrave;tiques de la UAB. Organitza la Secci&oacute; de Ci&egrave;ncia i Tecnologia.</span></div>

Gràcies a PHP iCalendar