artlletres, ciencia, economia, general, historia - 29 de Maig - 4 de Juny

29 de Maig - 4 de Juny

artlletres, ciencia, economia, general, historia Calendari
Dimarts, 30 de Maig
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Seu de la Fundació Bosch i Cardellach
Resum: En record de Joan Ripoll
Descripció: <div style='text-align: justify;'><span style='color:#000000;'>El proper dimarts 30 de maig a les 7 de la tarda tindr&agrave; lloc la Taula rodona titulada&nbsp;<strong>En record de Joan Ripoll</strong>.&nbsp;Amb les intervencions de Josep M. Ripoll Pe&ntilde;a, Llu&iacute;s Barb&eacute;, professor em&egrave;rit de la UAB, Ricard Calvo, membre de la Junta de l&rsquo;Acad&egrave;mia de Belles Arts, i Joaquim Sala-Sanahuja, membre numerari de la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach. Organitza la secci&oacute; d&rsquo;Arts i Lletres.</span>

&nbsp;</div>
Dijous, 1 de Juny
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Seu de la Fundació Bosch i Cardellach
Resum: Situació i perspectives socioeconòmiques del Vallès
Descripció: <div style='text-align: justify;'><span style='color:#000000;'>El dijous 1 de juny a les 7 de la tarda tindr&agrave; lloc la taula rodona titulada <strong>Situaci&oacute; i perspectives socioecon&ograve;miques del Vall&egrave;s</strong>. Amb les intervencions d&rsquo;Andrea Canelo, regidora de Promoci&oacute; Econ&ograve;mica de l&rsquo;Ajuntament de Granollers, de Miquel S&agrave;mper, tinent d&rsquo;alcalde de Desenvolupament econ&ograve;mic, ind&uacute;stria i ocupaci&oacute; de l&rsquo;Ajuntament de Terrassa i d&rsquo;Eduard Navarro, regidor de Treball i Empresa de l&rsquo;Ajuntament de Sabadell. Organitza la Secci&oacute; d&rsquo;Economia i Ci&egrave;ncies Socials.&nbsp;</span></div>

Gràcies a PHP iCalendar