artlletres, ciencia, economia, general, historia - 6 de Març - 12 de Març

6 de Març - 12 de Març

artlletres, ciencia, economia, general, historia Calendari
Dimarts, 7 de Març
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: Enric Gomà. El català doblat, espantat i mudat.
Descripció: El proper dimarts 7 de mar&ccedil;, l&#39;escriptor i divulgador ling&uuml;&iacute;stic Enric Gom&agrave;, ens oferir&agrave; la xerrada&nbsp;&nbsp;<strong><em>El catal&agrave; doblat, espantat i mudat. Llengua i correcci&oacute; pol&iacute;tica.</em></strong> Organitza la Secci&oacute; d&#39;Arts i Lletres.

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar