artlletres, ciencia, economia, general, historia - Febrer de 2017

Febrer de 2017

artlletres, ciencia, economia, general, historia Calendari
Dimarts, 14 de Febrer
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: Didàctica musical: "Miniatures" per a guitarra
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Joventuts Musicals de Sabadell presenten la cinquena&nbsp;Did&agrave;ctica Musical del curs 2016-2017. <b>&quot;Miniatures&quot; per a guitarra. Del Renaixement als nostres dies</b>,&nbsp;a&nbsp;c&agrave;rrec de Jordi Codina, m&uacute;sic i compositor.&nbsp;Organitza&nbsp;Joventuts Musicals de Sabadell conjuntament amb la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach.</div>
Dimarts, 28 de Febrer
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: Ciutat, cultura i literatura a Sabadell al principi del segle XX
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper 28 de febrer&nbsp;tindr&agrave; lloc la confer&egrave;ncia <strong>Ciutat, cultura i literatura a Sabadell al principi del segle XX</strong>, a c&agrave;rrec de Marc Comadran, doctor en literatura catalana. &nbsp;Organitza la Secci&oacute; d&rsquo;Arts i Lletres.

&nbsp;</div>

Gràcies a PHP iCalendar