artlletres, ciencia, economia, general, historia - 9 de Gener - 15 de Gener

9 de Gener - 15 de Gener

artlletres, ciencia, economia, general, historia Calendari
Dilluns, 9 de Gener
Hora: Event diario
Resum: Activitats del proper semestre
Descripció: <div style='text-align: justify;'>En aquest mes de desembre estem preparant la programaci&oacute; del proper semestre. Entre d&#39;altres Marc Comadran ens presentar&agrave; un resum de la seva tesi sobre el noucentisme a Sabadell, el Dia de l&#39;autor del 2017 convidarem a Josep Ramon Bach i pels voltants de Sant Jordi tindrem una xerrada sobre aquesta llegenda hist&ograve;rica i liter&agrave;ria. Antoni Moliner ens parlar&agrave; del proc&egrave;s de secularitzaci&oacute; a Sabadell i al maig tindrem de nou la Nit d&#39;art. Posarem en marxa una nova edici&oacute; dels Caf&egrave;s Cient&iacute;fics aix&iacute; com la segona Nit de la ci&egrave;ncia i el coneixement a Sabadell. Parlarem tamb&eacute; de la Revoluci&oacute; russa, coincidint amb l&#39;aniversari del seu inici,&nbsp;aix&iacute; com debatrem del projecte del futur del&nbsp;Vall&egrave;s. A m&eacute;s a m&eacute;s de les Did&agrave;ctiques Musicals habituals.

&nbsp;</div>

Gràcies a PHP iCalendar