artlletres, ciencia, economia, general, historia - Dimarts, 8 de Novembre

Dimarts, 8 de Novembre

artlletres, ciencia, economia, general, historia Calendari
Dimarts, 8 de Novembre
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: Didàctica musical: Una rosa entre dos abismes
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Joventuts Musicals de Sabadell presenten la segona&nbsp;Did&agrave;ctica Musical del curs 2016-2017. <em><strong>Una rosa entre dos abismes</strong></em>,&nbsp;a&nbsp;c&agrave;rrec de&nbsp;Josep Ma Almiron, i Alberto Reguera&nbsp;(membres del Friedrich Piano Trio).&nbsp;Organitza&nbsp;Joventuts Musicals de Sabadell conjuntament amb la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach.</div>

Gràcies a PHP iCalendar