artlletres, ciencia, economia, general, historia - Octubre de 2016

Octubre de 2016

artlletres, ciencia, economia, general, historia Calendari
Dilluns, 3 de Octubre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Fundació Bosch i Cardellach
Resum: Presentació del grup de treball Capital Natural.
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper dilluns&nbsp;3&nbsp;d&#39;octubre&nbsp;tindr&agrave; lloc la&nbsp;Presentaci&oacute; del <strong>grup de treball Capital Natural</strong>. Intervindran:&nbsp;Manuel Costa Fern&aacute;ndez, president de la Fundaci&oacute; Ars,&nbsp;Ricard Estrada i Arimon, director de Capital Natural i&nbsp;Xavier Mayor Farguell, doctor en Biologia, que dissertar&agrave; sobre el tema&nbsp;<strong>La dimensi&oacute; ecol&ograve;gica del Capital Natural.</strong></div>
Dijous, 6 de Octubre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Fundació Bosch i Cardellach
Resum: El rodal avui després de les ventades: estat de recuperació.
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper dijous&nbsp;6&nbsp;d&#39;octubre&nbsp;tindr&agrave; lloc la confer&egrave;ncia i tancament de l&#39;exposici&oacute;&nbsp;<strong>El rodal avui despr&eacute;s de les ventades:&nbsp;estat de recuperaci&oacute;</strong>.&nbsp;Amb les intervencions de N&uacute;ria Centelles, cap de&nbsp;servei de Sostenibilitat i&nbsp;Gesti&oacute; d&#39;Ecosistemes de l&rsquo;Ajuntament de Sabadell, Hilari Teixid&oacute;, gestor de l&rsquo;Espai Natura de la Fundaci&oacute; Antiga Caixa Sabadell 1859 i Pau Samp&eacute;riz, enginyer t&egrave;cnic forestal.&nbsp;I presentaci&oacute; del gravat a l&rsquo;aiguafort&nbsp;realitzat&nbsp;per en Josep Madaula i&nbsp;editat per en Josep Vilalta del taller Stampa, amb motiu de l&rsquo;exposici&oacute;<em>&nbsp;Anatomies del desarrelament</em>.&nbsp;Organitza la Secci&oacute; de Territori i Espai Urb&agrave;.&nbsp;</div>

<div style='text-align: justify;'>

&nbsp;</div>
Divendres, 14 de Octubre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Fundació Bosch i Cardellach
Resum: Anatomies del desarrelament. Dibuixos de Josep Madaula
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Fins a mitjans d&#39;octubre es podr&agrave; visitar l&#39;exposici&oacute; del pintor Josep Madaula titulada&nbsp;<strong>Anatomies del desarrelament. Dibuixos de Josep Madaula</strong>. &nbsp;Amb la col&middot;laboraci&oacute; de la Fundaci&oacute; Antiga Caixa Sabadell 1859.</div>
Dimarts, 18 de Octubre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Fundació Bosch i Cardellach
Resum: Presentació del llibre Episcopado y secularización en la España del siglo XIX
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper dimarts&nbsp;18&nbsp;d&#39;octubre&nbsp;tindr&agrave; lloc la&nbsp;Presentaci&oacute; del llibre&nbsp;<em><strong>Episcopado y secularizaci&oacute;n en la Espa&ntilde;a del siglo XIX</strong></em>. Intervindran:&nbsp;Josep Alavedra Bosch, historiador i membre de la&nbsp;Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach,&nbsp;Llu&iacute;s Ferran Toledano,&nbsp;Professor d&rsquo;Hist&ograve;ria de la UAB i l&#39;autor&nbsp;Antoni Moliner Prada,&nbsp;Professor d&rsquo;Hist&ograve;ria de la UAB i&nbsp;membre de la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach. La presentaci&oacute; tindr&agrave; lloc a la llibreria La Llar del Llibre&nbsp;(Cr. Sant Antoni, 20-Les Valls, 29).

&nbsp;</div>
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: Didàctica musical: Apropant-nos a la música de Rautavaara
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Joventuts Musicals de Sabadell presenten la primera&nbsp;Did&agrave;ctica Musical del curs 2016-2017. <strong>Apropant-nos a la m&uacute;sica de Rautavaara</strong>,&nbsp;a&nbsp;c&agrave;rrec&nbsp;d&#39;Elio Ronco,&nbsp;m&uacute;sic.&nbsp;Organitza&nbsp;Joventuts Musicals de Sabadell conjuntament amb la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach.</div>
Dilluns, 24 de Octubre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Fundació Bosch i Cardellach
Resum: Urbanització de la zona de soterrament dels FFGG a Can Feu-Gràcia.
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper dilluns 24 d&#39;octubre tindr&agrave; lloc la jornada i exposici&oacute;&nbsp;<strong>Urbanitzaci&oacute; de la zona de soterrament&nbsp;dels ferrocarrils a Can Feu-Gr&agrave;cia.&nbsp;Reflexions i propostes des de l&rsquo;ETSAV</strong>.&nbsp;A c&agrave;rrec d&rsquo;alumnes dels estudis de grau d&rsquo;arquitectura de l&rsquo;ETSAV de&nbsp;l&#39;assignatura <em>Construcci&oacute; i condicionament de l&#39;espai urb&agrave;</em>. Curs 2015-2016.&nbsp;Amb la participaci&oacute; de&nbsp;Gl&ograve;ria Rubio, Tinenta d&#39;Alcalde de Territori i Sostenibilitat de l&rsquo;Ajuntament de&nbsp;Sabadell,&nbsp;Rosa Mart&iacute;nez, cap de Planificaci&oacute; Estrat&egrave;gica i Territorial de l&rsquo;Ajuntament de Sabadell, Toni Trib&oacute;, coordinador de l&rsquo;assignatura Construcci&oacute; i condicionament de l&rsquo;espai urb&agrave; de l&rsquo;ETSAV i Isabel Vega, coordinadora de la Secci&oacute; de Territori i Espai Urb&agrave; de la Fundaci&oacute; i professora de l&rsquo;assignatura. En col&middot;laboraci&oacute; amb l&#39;ETSAV.&nbsp;</div>

<div style='text-align: justify;'>

&nbsp;</div>
Dijous, 27 de Octubre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: Presentació del Quadern didàctic La guerra de successió al Vallès
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper 27&nbsp;d&#39;octubre&nbsp;tindr&agrave; lloc la&nbsp;Presentaci&oacute; del Quadern did&agrave;ctic<strong> La guerra de successi&oacute; al Vall&egrave;s</strong>.&nbsp;Amb les intervencions de Gemma Trib&oacute; Traveria, doctora en hist&ograve;ria contempor&agrave;nia&nbsp;i professora&nbsp;del departament de did&agrave;ctica de les ci&egrave;ncies socials de la UB, i de&nbsp;Maria Calzada, autora del quadern.&nbsp;Amb la col&middot;laboraci&oacute; dels Centres d&rsquo;estudis del Vall&egrave;s, l&rsquo;Ajuntament de Sabadell i el Departament d&rsquo;Ensenyament de la Generalitat.</div>

Gràcies a PHP iCalendar