artlletres, ciencia, economia, general, historia - Setembre de 2016

Setembre de 2016

artlletres, ciencia, economia, general, historia Calendari
Dilluns, 5 de Setembre
Hora: Event diario
Resum: HORARIS D'ESTIU A LA FUNDACIÓ
Descripció: <div style='text-align: justify;'>De l&#39;1 al 29 de juliol i del 23 d&#39;agost al 2 de setembre els horaris de la Fundaci&oacute; seran:

- De dilluns a dijous&nbsp;de 10&nbsp;a&nbsp;18:30h (exceptuant els dies que hagi algun acte)

- Divendres de 9 a 15h

La Fundaci&oacute; romandr&agrave; tancada per vancances&nbsp;de l&#39;1 al 22 d&#39;agost, ambd&oacute;s inclosos.&nbsp;</div>
Dimarts, 20 de Setembre
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: Quarta edició dels Cafès Científics a Sabadell
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Sisena xerrada de la quarta&nbsp;edici&oacute; dels &lsquo;Caf&egrave;s Cient&iacute;fics. Sabadell,&nbsp;2016&rsquo;. El proper dimarts 20 de setembre, a les 7 de la tarda, al Bar de la Uni&oacute; Excursionista de Sabadell (c/ de la Salut, 14-16), es parlar&agrave; de&nbsp;<strong>L&#39;exploraci&oacute; de Mart </strong>a c&agrave;rrec d&#39;Albert Morral. Organitza l&#39;Agrupaci&oacute; Astron&ograve;mica de Sabadell.</div>
Dimecres, 28 de Setembre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Fundació Bosch i Cardellach
Resum: Sessió Inaugural del curs acadèmic 2016-2017
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper dimecres 28&nbsp;de setembre tindr&agrave; lloc la Sessi&oacute; Inaugural&nbsp;del curs 2016-2017 amb la confer&egrave;ncia&nbsp;<b>Refugiados y pol&iacute;ticas de inmigraci&oacute;n y asilo</b>, a c&agrave;rrec de Miguel Pajares, doctor en Antropologia Social i&nbsp;President de la Comissi&oacute; Catalana d&acute;Ajuda al Refugiat (CCAR).</div>

Gràcies a PHP iCalendar