artlletres, ciencia, economia, general, historia - Juliol de 2016

Juliol de 2016

artlletres, ciencia, economia, general, historia Calendari
Dimarts, 5 de Juliol
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Fundació Bosch i Cardellach
Resum: Estudi i aplicacions de la web social a la gestió empresarial de les pimes de Sabadell
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El&nbsp;proper&nbsp;dimarts&nbsp;5&nbsp;de juliol&nbsp;tindr&agrave; lloc la presentaci&oacute; del projecte&nbsp;<strong>Estudi i aplicacions de la web social a la gesti&oacute; empresarial de les pimes de Sabadell</strong>,&nbsp;a c&agrave;rrec&nbsp;de l&rsquo;equip de recerca del Departament d&#39;Empresa de la UAB. Introduir&agrave; l&rsquo;acte la sra. Montserrat Pe&ntilde;arroya, Directora de l&rsquo;Institut Internacional d&rsquo; Investigaci&oacute; de la Societat de la Informaci&oacute; i el Coneixement, amb la pon&egrave;ncia titulada&nbsp;<strong>L&#39;evoluci&oacute; d&#39;Internet, de la web 1.0 a la 3.0. El paper de les xarxes socials</strong>.&nbsp;Organitza la Secci&oacute; d&#39;Economia i Ci&egrave;ncies Socials.</div>
Dimecres, 6 de Juliol
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Fundació Bosch i Cardellach
Resum: 1a sessió cicle La ciència vista en pantalla. Cinquena edició.
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper dimecres 6&nbsp;de juliol tindr&agrave; lloc la 1a sessi&oacute; de la cinquena&nbsp;edici&oacute; del&nbsp;cicle <strong><em>La ci&egrave;ncia vista en pantalla</em></strong>.&nbsp;Introducci&oacute; del tema <strong>Somnis i dilemes de l&rsquo;arquitecte&nbsp;</strong>a c&agrave;rrec de Roger Sauquet, Doctor en Arquitectura per la UPC.&nbsp;Projecci&oacute; de la pel&middot;l&iacute;cula <em><strong>El manantial</strong></em>, i tert&uacute;lia posterior a la terrassa.&nbsp;Organitza la Secci&oacute; de Ci&egrave;ncia i Tecnologia.</div>
Dijous, 14 de Juliol
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Fundació Bosch i Cardellach
Resum: 2a sessió cicle La ciència vista en pantalla. Cinquena edició.
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper dijous&nbsp;14&nbsp;de juliol tindr&agrave; lloc la 2a sessi&oacute; de la cinquena&nbsp;edici&oacute; del&nbsp;cicle <strong><em>La ci&egrave;ncia vista en pantalla</em></strong>. Tema:&nbsp;<strong>Els aven&ccedil;os&nbsp;m&egrave;dics al front en&nbsp;la 1a Guerra Mundial</strong>.&nbsp;Introducci&oacute; a c&agrave;rrec de Josep M&ordf; Mata, director de Servei de Radiodiagn&ograve;stic&nbsp;del Parc Taul&iacute; i Manel Sab&eacute;s, Doctor en Bioqu&iacute;mica.&nbsp;Projecci&oacute; de la pel&middot;l&iacute;cula <em><strong>Marie Curie, una dona al front</strong></em>,&nbsp;i tert&uacute;lia posterior a la terrassa.&nbsp;Organitza la Secci&oacute; de Ci&egrave;ncia i Tecnologia.</div>

Gràcies a PHP iCalendar