artlletres, ciencia, economia, general, historia - Febrer de 2016

Febrer de 2016

artlletres, ciencia, economia, general, historia Calendari
Dimarts, 2 de Febrer
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: Didàctica musical: Curs de filosofia de la música: Nuestro mundo sonoro. Pensamiento musical en el siglo XX
Descripció: <div style='text-align: justify; '>Joventuts Musicals de Sabadell presenten la setena&nbsp;Did&agrave;ctica Musical del curs 2015-2016.&nbsp;Curs de filosofia de la m&uacute;sica:&nbsp;<strong>Nuestro mundo sonoro. Pensamiento musical en el siglo XX.&nbsp;2. Los &iquest;felices? a&ntilde;os 20 y la preguerra. La m&uacute;sica y la filosof&iacute;a hasta 1939</strong>, a c&agrave;rrec de Marina Herv&aacute;s,&nbsp;fil&ograve;sofa i music&ograve;loga.&nbsp;Organitza Joventuts Musicals de Sabadell conjuntament amb la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach.</div>
Dijous, 4 de Febrer
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Fundació Bosch i Cardellach
Resum: Re municipalització de serveis, per què?
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El&nbsp;proper&nbsp;dijous 4 de febrer tindr&agrave; lloc la confer&egrave;ncia i debat&nbsp;<strong>Re municipalitzaci&oacute; de serveis, per qu&egrave;?</strong>,&nbsp;a c&agrave;rrec de Francesc Xavier Ballart Hern&aacute;ndez, Catedr&agrave;tic de la&nbsp;Facultat de Ci&egrave;ncies Pol&iacute;tiques i Sociologia de la UAB i&nbsp;d&rsquo;Albert Serra Martin, Director de l&rsquo;Institut de Governan&ccedil;a,&nbsp;Direcci&oacute; i Gesti&oacute; P&uacute;blica, IGPD, &nbsp;d&rsquo;Esade <em>(pendent confirmaci&oacute;)</em>. Organitza la Secci&oacute; d&#39;Economia i Ci&egrave;ncies Socials.</div>
Dimarts, 16 de Febrer
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: Didàctica musical: Curs de filosofia de la música: Nuestro mundo sonoro. Pensamiento musical en el siglo XX
Descripció: <div style='text-align: justify; '>Joventuts Musicals de Sabadell presenten la vuitena&nbsp;Did&agrave;ctica Musical del curs 2015-2016.&nbsp;Curs de filosofia de la m&uacute;sica:&nbsp;<strong>Nuestro mundo sonoro. Pensamiento musical en el siglo XX.&nbsp;3. La guerra, el exilio y el regreso. &iquest;Construir una nueva Europa desde las ruinas o de cero?</strong>,&nbsp;a c&agrave;rrec de Marina Herv&aacute;s,&nbsp;fil&ograve;sofa i music&ograve;loga.&nbsp;Organitza Joventuts Musicals de Sabadell conjuntament amb la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach.</div>
Dijous, 18 de Febrer
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: El llarg camí cap al sufragi femení
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El&nbsp;proper&nbsp;dijous 18&nbsp;de febrer tindr&agrave; lloc Sessi&oacute; Acad&egrave;mica amb&nbsp;la confer&egrave;ncia <strong>El llarg cam&iacute; cap al sufragi femen&iacute;</strong>,&nbsp;a c&agrave;rrec de Josep Llu&iacute;s Mart&iacute;n i Berbois,&nbsp;Doctor en Hist&ograve;ria Contempor&agrave;nia.&nbsp;Organitza la Secci&oacute; d&#39;Hist&ograve;ria i Arqueologia.</div>
Dimarts, 23 de Febrer
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: Didàctica musical: Curs de filosofia de la música: Nuestro mundo sonoro. Pensamiento musical en el siglo XX
Descripció: <div style='text-align: justify; '>Joventuts Musicals de Sabadell presenten la novena&nbsp;Did&agrave;ctica Musical del curs 2015-2016.&nbsp;Curs de filosofia de la m&uacute;sica:&nbsp;<strong>Nuestro mundo sonoro. Pensamiento musical en el siglo XX.&nbsp;4. Hoy, el complejo mundo entre el ruido, la industria cultural y no entender casi nada de nada</strong>,&nbsp;a c&agrave;rrec de Marina Herv&aacute;s,&nbsp;fil&ograve;sofa i music&ograve;loga.&nbsp;Organitza Joventuts Musicals de Sabadell conjuntament amb la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach.</div>
Dimecres, 24 de Febrer
Hora: 18:00 - 19:00
Resum: D’on vénen els contes de fades?.
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El&nbsp;proper&nbsp;dimecres&nbsp;24&nbsp;de febrer tindr&agrave; lloc l&#39;activitat d&#39;animaci&oacute; lectora&nbsp;<b>D&#39;on v&eacute;nen els contes de fades?</b>,&nbsp;a c&agrave;rrec d&#39;Anna Fit&eacute;, escriptora.

&nbsp;</div>

Gràcies a PHP iCalendar