Titols i resum a tot arreu

Presentació del llibre: Franquisme, suburbalització i dictadura a Catalunya

El dimarts 11 de juny a les 7 de la tarda tindrà lloc la presentació del llibre Franquisme, suburbalització i dictadura a Catalunya. Sabadell 1939-1962, un cas paradigmàtic, de Martí Marín Corbera. 
El dimarts 11 de juny a les 7 de la tarda tindrà lloc la presentació del llibre Franquisme, suburbalització i dictadura a Catalunya. Sabadell 1939-1962, un cas paradigmàtic, de Martí Marín. 
 

Martí Marín Corbera (Sabadell, 1965). Profesor Titular del Departament d’Història Moderna i Contemporánea de la UAB. Director del Centre d'Estudis sobre Dictadures i Democràcies (CEDID-UAB). Les seves línies de recerca són el desplegament institucional del sistema de govern del règim franquista i les polítiques sobre les migracions i les accions complementàries de control i identificació de les persones. Alguns dels seus llibres més destacats són Els Ajuntaments Franquistes a Catalunya. Política i administració municipal, 1938-1979, Lleida, 2000; Catalanisme, clientelisme i franquisme. Josep Maria de Porcioles, Barcelona, 2000 i 2005 [revisada], Història del Franquisme a Catalunya, Vic-Lleida, 2006; [amb Manel Risques] Montjuïc, memòries en conflicte: el castell, la muntanya i la ciutat, Barcelona, 2008 i [amb Javier Tébar, Manel Risques i Pau Casanellas] Gobernadores. Barcelona en la España Franquista (1939-1977), Granada, 2015.

 


 
Organitza la Secció d'Història i Arqueologia. Amb la col·laboració del Centre d’Estudis sobre Dictadures i Democràcies (CEDID) de la UAB i de la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS). 

Comparteix

Activitats previstes